Inherently Combining Graduation - Steppin Out

briketter

Om man vill ha mycket värmeenergi från en liten volym ska man välja briketter, eller s k värmelogs, i stället för vanliga vedträn, vilka tar mycket större plats. Briketter är väldigt kompakta så de tar upp minimalt med plats. De brinner med jämn låga och administrerar värmen jämnt. De säljes i förpackningar om tio kilo med tolv briketter i varje. Briketter är bra om man saknar utrymme för att lagra en massa ved. Briketter ger mycket värme och de är ett fullgott alternativ till ved. En fördel ur miljösynpunkt är att de är mindre skrymmande än ved, sett till den energi man får ut.